We hadden een opkomst van 11 leden (inclusief bestuur) op de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2018. Op de agenda stonden het jaarverslag en financiën 2017 en de begroting 2018, gevolgd door de stand van zaken rond de lopende en mogelijke nieuwe projecten en de ideeën van de leden.

Hier vindt u: