Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier wil de gemeente een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van ongeveer 40 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw. In deze nieuwsbrief staat een actuele stand van zaken.