ZONNEPARK

Op 30 november 2021 hebben de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) de aandelen van het drijvende zonnepark nabij het industrieterrein Haskerveen in de Gemeente Heerenveen overgenomen van GroenLeven en BayWa r.e..

Daarmee is de zonnebron, die in januari 2021 in gebruik is genomen, in lokaal eigendom gekomen en hebben omwonenden de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van het drijvende zonnepark. Het zonnepark van 17.000 panelen met een totale capaciteit van 6,9 megawatt levert voldoende groene stroom voor zo'n 2.000 Heerenveense huishoudens; de inwoners en bedrijven in de gemeente profiteren zo mee van de energietransitie.

Lokaal eigenaarschap Het drijvende zonnepark nabij De Dolten/Oudehaske is door GroenLeven gerealiseerd op de zandwinplas van VM Group op het industrieterrein Haskerveen. GroenLeven CFO Ewoud Helmholt zegt hierover: “Dit is ons volgende drijvende zonnepark dat we overdragen aan een lokale gemeenschap. Trots zijn we daarbij op onze dubbelfunctie die wordt toegepast door een zandwinplas te verrijken met zonnepanelen, waarbij we ons eveneens hard maken voor de ecologie rondom het park en anderzijds het lokale eigenaarschap. Trots ben ik op het feit dat we inmiddels 10 drijvende zonneparken hebben gerealiseerd, waarmee we dubbelgebruik, lokaal eigenaarschap en de energietransitie weten te realiseren.”

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A. (SHEC) en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) zijn eveneens ingenomen met de overname van het drijvende zonnepark. Voorzitter Piet Dijkstra: “We hebben als SHEC met medewerking en medefinanciering van het FSFE een belangrijke stap gezet in de realisatie van lokaal eigendom in grotere duurzame energieprojecten in de gemeente door als energiecoöperaties samen op te trekken”.

"Het FSFE heeft afgelopen jaren al meer dan 20 coöperaties ondersteund middels grote maar vooral ook kleinere financieringen. Wij zien nu burgerparticipatie nog belangrijker worden en hebben daarom een belangrijk deel van ons budget en team gereserveerd om dit soort investeringen mede mogelijk te maken. Het model dat hier is toegepast kunnen we ook goed bij andere projecten met lokale betrokkenheid toepassen" aldus de directeur van het FSFE, Michel Hendriks.

Duurzame boost voor Gemeente Heerenveen Gemeente Heerenveen heeft met de komst van het zonnepark wederom een belangrijke stap gezet voor haar duurzame ambities. Drijvend zonnepark De Dolten/Oudehaske is het derde zonnepark in de gemeente dat in korte tijd gerealiseerd is. Wethouder Jelle Zoetendal: “Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. Daarom ben ik ontzettend trots op de energiecoöperaties dat dit zonnepark in lokale handen komt. Hierdoor hebben onze inwoners ook de mogelijkheid om duurzame energie af te nemen.”

Ondersteunend voor ecologie en biodiversiteit Het drijvende zonnepark is door de slimme dubbelfunctie een voorbeeld voor de energietransitie: door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden.

Door de lichtdoorlatende glas-glaspanelen en lichtstraten blijven licht en lucht het wateroppervlak raken, wat de ecologie in de plas in stand helpt te houden. GroenLeven heeft met dit systeem al goede ervaringen opgedaan, recente onderzoeksresultaten laten zien dat het effect op ecologie en waterkwaliteit er goed uitzien. Er zal ook bij dit drijvende zonnepark verder ecologischonderzoek worden gedaan.