Uit ons kleine dorp kwamen in 2022 vijfendertig personen samen om mee te denken over de toekomst van onze energiehuishouding. Dat was geweldig, want het blijkt dat de energietransitie bij veel inwoners leeft. Gelukkig maar, want de opgave waar we voor staan is groot.

Het is ontstellend om te zien hoeveel Aldeboarn betaalt voor haar energie (elektriciteit en gas), een slordige zes miljoen euro per jaar. Omdat de meeste mensen een energiecontract bij een van de grote energieleveranciers hebben, betekent dat dat geld voor een gedeelte naar hun hoofdkantoren in het buitenland gaat. Op twee avonden in mei en juni 2022 hebben we gezien wat er ongeveer waar nodig is om Aldeboarn energieneutraal te maken en ‘eigen baas oer enerzjy’ te worden. Dat is ook niet niks, maar krijgen we dat voor elkaar dan houden we die miljoenen in eigen dorp en regio.

 

De Energiemix methode in actie
De Energiemix methode in actie

De aanwezige dorpsgenoten hebben in deze serious game kunnen stoeien met diverse energiebronnen. Over een aantal punten was iedereen het wel roerend eens: veel isoleren, zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, maar zo weinig mogelijk op (agrarisch) land. De warmte van De Boarn willen ook alle inwoners aanwenden voor verwarming van huizen en zo van het gas af te gaan. Het werd ook duidelijk dat we niet aan een dorpsmolen, groot of meerdere kleine exemplaren, ontkomen om genoeg groene stroom te produceren. Het kan ook als kans worden gezien. Zo had vroeger ieder dorp de kerktoren als herkenningspunt, in de nabije toekomst kan dat naast de kerktoren ook een dorpsmolen zijn. Het wordt nog een uitdaging om de extra energie die ’s zomers geproduceerd kan worden op te kunnen slaan voor de winter. Mogelijk kan dat op termijn met gas uit een vergister of met waterstof.

 

De uitkomsten van de Energie mixmethode
De uitkomsten van de Energie mixmethode

Met de Energiemix methode hebben we een belangrijke bewustwordingsstap gezet. Wat hebben we nodig, welke energiebronnen zouden we kunnen gebruiken en waar zouden die kunnen komen.

We gaan hierop voorborduren door de komende 1 tot 2 jaar samen met de gemeente en adviseurs van Ekwadraat en Royal Haskoning een WijkUitvoeringsPlan (WUP) te maken met als doel de route te bepalen om als dorp en buitengebied vóór 2050 energieneutraal te worden. We beginnen met onderzoeken welke stappen we kunnen nemen om aardgasvrij te worden, later gaan we bepalen hoe we voldoende groene stroom kunnen opwekken. Dit wordt een uitdagend en spannend traject met en voor alle Boansters, maar het zal ons uiteindelijk veel voordelen opleveren. En niet in de laatste plaats dragen we ons steentje bij aan het uitbannen van CO2-uitstoot en het redden van de wereld.

In het project WUP Aldeboarn, voor en door Boarners, is een eerste bijeenkomst met inwoners gepland op 4 oktober. Het doel van deze bijeenkomst is te LUISTEREN hoe de Boarners tegen de energietransitie aan kijken en wat ze daarvoor willen en denken te kunnen doen. Een tweede bijeenkomst, voorzien in december, wordt ingericht als toetsmoment, de derde bijeenkomst zal ingericht worden als afsluitende bijeenkomst waarbij inwoners/deelnemers een duidelijk handelingsperspectief wordt geboden.