We hebben de volgende projecten gerealiseerd:

 • mei 2016: Fietsenlaadpaal bij hotel-restaurant De Post (voorheen It Fryske Hynder);
 • feb-apr 2017: Warmtescans van alle huizen in het dorp van voor 1990. Zo’n 40 bewoners hebben hun foto opgehaald om warmtelekken te ontdekken aan de voorgevel en om advies te krijgen voor energiebesparing;
 • aug 2017: Groene gondel in de Gondelvaart. De buurt Mei-inoar ien veroverde met de gondel Fan bernewille kinne wy energjy optille de 4e plaats van de 12 gondels die meededen;
 • juli 2018: Postcoderoos project van zonnepanelen op dorpshuis De Jister;
 • 2019: collectieve inkoop van zonnepanelen in de wijk Wynhoeke;
 • Verschillende informatieavonden/-dagen over energiebesparende maatregelen.

We werken aan de volgende projecten:

 • Duurzame verlichting van de bruggen over de Boarne;
 • Lichtobject met ledlampen in 5 oude lantarenpalen
 • Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie, opgericht samen met de energiecoöperaties van Akkrum en Aengwirden met als doel grotere duurzame initiatieven in de gemeente Heerenveen te realiseren, zoals zonnepark Klaverblad Noordoost en een drijvend zonnepark;
 • Groene dorpstuin;
 • Duurzaamheidsvisie Aldeboarn, samen met Takomst Aldeboarn, Aldeboarn Foarút en de werkgroep Energietransitie van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM);
 • Warmtescans 
 • Ontwikkeling van het Wijkuitvoeringsplan "Aldeboarn Aardgasvrij voor 2030, "Eigen Baas Oer Enerzjy"

Op de langere termijn denken we aan:

 • E-dorpsauto;
 • Zonnepanelen op grote daken van boeren en ondernemers;
 • Warmtenet met warmte uit de Boarne;
 • Dorpsmolen.

Wilt u hier aan bijdragen of heeft u hier ideeën bij? Neem dan contact met ons op!